Programa formativo integral Wellbeing – Greystar

por Clúster Salut Mental de Catalunya

Formación online inscrita en el “Programa formativo integral  Wellbeing de Greystar”.
Curso con acceso restringido, solo accesible al equipo profesional de la empresa.

Descripción

Formación online inscrita en el “Programa formativo integral  Wellbeing de Greystar”.
Curso con acceso restringido, solo accesible al equipo profesional de la empresa.

Clúster Salut Mental de Catalunya

La visió del Clúster Salut Mental Catalunya és ser un referent nacional i internacional en el desenvolupament d’iniciatives col·laboratives en el camp de la salut mental i les neurociències. | La missió del Clúster Salut Mental Catalunya consisteix en generar un ecosistema per promoure la salut mental de les persones a través de la millora de la competitivitat de les empreses i entitats; la innovació; la transferència del coneixement i la col·laboració entre els diferents agents.